Tworzenie relacji w MySQL – foreign keys

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`imie` (
 `idimie` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `imie` VARCHAR(45) NOT NULL,
 `idplec` TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`idimie`, `idplec`),
 INDEX `fk_imie_plec_idx` (`idplec` ASC), -- tutaj tworzy się index
 /** poniżej tworzony jest klucz obcy (foreign key) **/
CONSTRAINT `fk_imie_plec`       
  FOREIGN KEY (`idplec`) – wybieramy kolumne, w której będzie przechowywany klucz obcy
  REFERENCES `mydb`.`plec` (`idplec`) -- odwołujemy się do tabeli rodzica i wskazujemy kolumnę, z którą będziemy się wiązać
/** określamy jakie będą wykonywane czynności (bądź ich brak) w przypadku usunięcia/aktualizacji klucza obcego w tabeli rodzica **/
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;