Kurs MySQL – relacje między tabelami cz. 3

W poprzednim artykule dotyczącym relacji między tabelami dowiedzieliśmy się, że można łączyć w różny sposób ze sobą tabele i dzięki temu zwracać zbiór interesujących nas danych. Wykorzystamy tę wiedzę, by tym razem wykonać różne operacje na rekordach.

Wykorzystanie relacji między tabelami z użyciem UPDATE

Wróćmy na chwilę do naszego pierwszego artykułu, w którym mieliśmy dwie tabele:

relacje w mysql - prezentacja relacji

Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że chcemy wprowadzić frazę kobieta w kolumnie imie, wszędzie tam, gdzie płeć jest żeńska. Możemy to zrobić w ten sposób:

Update `imie` SET imie=’kobieta’ WHERE `idplec` = 1;

Pytanie tylko skąd pewność, że liczba 1 jest prawidłowa? Teoretycznie łatwo możemy to sprawdzić zaglądając do tabeli plec. Jednak w przypadku operacji na większej ilości danych, może to być problematyczne.

Spróbujmy zatem użyć relacji. Najpierw postarajmy się połączyć imiona z płcią:

SELECT
  i.*, p.`plec`
FROM
  `imie` i
    JOIN
  `plec` p ON i.`idplec` = p.`idplec`

W kolejnym kroku wybierzmy tylko imiona żeńskie:

SELECT
  i.*, p.`plec`
FROM
  `imie` i
    JOIN
  `plec` p ON i.idplec = p.`idplec` and p.`plec` = 'kobieta'

To było proste prawda? Dodaliśmy do naszego warunku and p.`plec` = 'kobieta' i już 🙂

Teraz gdy już jesteśmy pewni naszego warunku możemy przeprowadzić update:

UPDATE `imie` i
    JOIN
  `plec` p ON i.`idplec` = p.`idplec`
    AND p.`plec` = 'kobieta'
SET
  i.`imie` = 'kobieta';

Możemy też przenieść wartość z jednej tabeli do drugiej, w tym przypadku nazwę płci:

UPDATE `imie` i
    JOIN
  `plec` p ON i.`idplec` = p.`idplec`
    AND p.`plec` = 'kobieta'
SET
  i.`imie` = p.`plec`;

Aby sprawdzić poprawność wykonanej operacji, należy wykonać zapytanie:

SELECT * FROM `imie`;

Wykorzystanie relacji między tabelami z użyciem DELETE

Podobnie możemy wykorzystać relację, aby usunąć rekordy, które spełniają określone cechy zdefiniowane w innych tabelach.

Stwórzmy sobie na potrzeby testu poniższe tabele:

CREATE TABLE `gatunki_muzyczne` (
 `idgatunki_muzyczne` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `nazwa` varchar(45) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`idgatunki_muzyczne`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8_general_ci;

CREATE TABLE `preferencje` (
 `idpreferencje` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `idgatunki_muzyczne` int(11) NOT NULL,
 `idimie` int(11) NOT NULL,
 `preferencja` enum('tak','nie') NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`idpreferencje`),
 KEY `fk_preferencje_1_idx` (`idgatunki_muzyczne`),
 KEY `fk_preferencje_2_idx` (`idimie`),
 CONSTRAINT `fk_preferencje_1` FOREIGN KEY (`idgatunki_muzyczne`) REFERENCES `gatunki_muzyczne` (`idgatunki_muzyczne`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
 CONSTRAINT `fk_preferencje_2` FOREIGN KEY (`idimie`) REFERENCES `imie` (`idimie`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8_general_ci;

Zasilmy tabele danymi:

INSERT INTO `gatunki_muzyczne` (`nazwa`) VALUES ('rap');
INSERT INTO `gatunki_muzyczne` (`nazwa`) VALUES ('rock');
INSERT INTO `gatunki_muzyczne` (`nazwa`) VALUES ('disco-polo');
INSERT INTO `preferencje` (`idgatunki_muzyczne`, `idimie`, `preferencja`) VALUES ('1', '1', 'tak');
INSERT INTO `preferencje` (`idgatunki_muzyczne`, `idimie`, `preferencja`) VALUES ('2', '1', 'tak');
INSERT INTO `preferencje` (`idgatunki_muzyczne`, `idimie`, `preferencja`) VALUES ('3', '1', 'nie');
INSERT INTO `preferencje` (`idgatunki_muzyczne`, `idimie`, `preferencja`) VALUES ('1', '2', 'nie');
INSERT INTO `preferencje` (`idgatunki_muzyczne`, `idimie`, `preferencja`) VALUES ('2', '2', 'tak');
INSERT INTO `preferencje` (`idgatunki_muzyczne`, `idimie`, `preferencja`) VALUES ('3', '2', 'nie');

Spróbujmy teraz wyświetlić wszystkie gatunki muzyczne:

SELECT * FROM `gatunki_muzyczne`;

Dodajmy do tego użytkowników i ich preferencje:

SELECT
  g.*, p.`preferencja`, i.`imie`
FROM
  `gatunki_muzyczne` g
    JOIN
  `preferencje` p ON p.`idgatunki_muzyczne` = g.`idgatunki_muzyczne`
    JOIN
  `imie` i ON p.`idimie` = i.`idimie`

Znajdźmy teraz wszystkie te gatunki, których Mariusz i Iwona wspólnie nie lubią:

SELECT
  g.*, count(g.`idgatunki_muzyczne`) as `uzytkownicy`
FROM
  `gatunki_muzyczne` g
    JOIN
  `preferencje` p ON p.`idgatunki_muzyczne` = g.`idgatunki_muzyczne` and `preferencja` = 'nie'
    JOIN
  `imie` i ON p.`idimie` = i.`idimie`
  
GROUP BY `nazwa`

HAVING `uzytkownicy` = (select count(*) from `imie`)

Ok to zapytanie może być w Twoich oczach naprawdę hardcorowe. Omówmy więc co się wydarzyło:

 1. Wyrzuciliśmy z poprzedniego zapytania kolumny: preferencja i imie, ponieważ już nie są nam potrzebne – przejrzeliśmy dostępne rekordy i upewniliśmy się, że Iwona i Mariusz nie lubią disco polo.
 2. Dodaliśmy kolumnę uzytkownicy liczoną “w locie”, która zawiera liczbę użytkowników, którzy mają taką samą preferencję
 3. Pogrupowaliśmy wyniki, aby nie otrzymać zdublowanych pozycji i móc wyliczyć ilość osób, które nie lubią disco polo
 4. Użyliśmy kwerendy HAVING, aby operując na wyniku wybrać tylko te wiersze, które zawierają w sobie informacje o tym, że wszyscy użytkownicy nie lubią disco polo. W kwerendzie tej dodaliśmy warunek: wartość kolumny uzytkownicy (wyliczonej w locie) musi się równać sumie użytkowników z tabeli imie.

Ok, więc mamy interesującą nas nazwę gatunku muzycznego, który chcemy usunąć:

DELETE FROM `gatunki_muzyczne`
WHERE
  `idgatunki_muzyczne` IN (SELECT
    `idgatunki_muzyczne`
  FROM
    (SELECT
      g.*, COUNT(g.`idgatunki_muzyczne`) AS `uzytkownicy`
    FROM
      `gatunki_muzyczne` g
    JOIN `preferencje` p ON p.`idgatunki_muzyczne` = g.`idgatunki_muzyczne`
      AND `preferencja` = 'nie'
    JOIN `imie` i ON p.`idimie` = i.`idimie`
    GROUP BY `nazwa`
    HAVING `uzytkownicy` = (SELECT
        COUNT(*)
      FROM
        `imie`)) subquery)

Owww… 🙂 wygląda jeszcze groźniej 🙂 Tak naprawdę to jest bardzo proste. Z naszego poprzedniego zapytania potrzebujemy tylko idgatunki_muzyczne, aby wiedzieć który rekord usunąć. Musimy więc wybrać tylko tę kolumnę. Dokonamy tego, dzięki zastosowaniu podzapytania (select w select). Z kolei w samej kwerendzie DELETE podajemy warunek, że interesuje nas usunięcie tylko tych rekordów, których idgatunki_muzyczne zawiera się w zbiorze, który zwróciliśmy.

Aby potwierdzić prawidłowe wykonanie operacji wyświetlmy aktualny stan tabeli:

SELECT * FROM `gatunki_muzyczne`;

Dzięki za udział w kolejnej lekcji, jeśli masz chwilę podziel się swoimi wrażeniami i >> zostaw komentarz << w wątku do tego posta.