Modyfikowanie, tworzenie, pobieranie plików przy użyciu konsoli

Dziś mało „mięsa” ale za to jak bardzo istotnego, przynajmniej dla mnie. Zdarza się bowiem, że posiadam zbyt duży plik csv i nijak nie można go zaimportować. Z pomocą wówczas przychodzi split. Kiedy natomiast chcę usunąć jakąś część patcha, ponieważ nie ma możliwości zaimportowania jej automatycznie, z pomocą przychodzi sed. Warto wiedzieć też czym można plik wyedytować ręcznie. Umiejętność pracy w konsoli jest bardzo przydatna 🙂

Jeśli trafi mi się jakieś inne narzędzie, z którego będę korzystać, to dopiszę go do tej tabeli 

promise! 🙂

split
split produkty.csv produkty- -d -l 5000 --additional-suffix=.csv

Podziel plik csv na mniejsze pliki po 5000 linii każdy i nazwij je
wg wzoru: produkty-[numer pliku].csv

sed
sed -i 's/wyraz1/wyraz2/' plik.txt

Zamień w plik.txt frazę ‘wyraz1’ na ‘wyraz2’

sed 's/wyraz1/wyraz2/g' plik1.txt > plik2.txt

Zapisz do plik2.txt wynik zamiany w plik1.txt frazy ‘wyraz1’ na ‘wyraz2’

sed -n '8,12p' plik.txt

Usuń linie z pliku od 8 do 12

touch
touch plik.txt

Tworzy plik.txt

pwd Zwraca ścieżkę, w której się znajdujemy
awk Służy do manipulowania contentem / strumieniem tekstu
cat / zcat Program (komenda wiersza poleceń), który służy do łączenia plików (np. podzielonych komendą split) oraz kierowania zawartości plików na standardowe wyjście – wyświetlania ich na ekranie.
grep / zgrep Program (komenda wiersza poleceń), który służy do wyszukiwania w tekście i wyodrębniania linii zawierających ciąg znaków pasujący do podanego wyrażenia regularnego.
head / tail Uniksowe polecenie wypisujące podaną liczbę pierwszych / ostatnich linii pliku lub potoku (domyślnie 10). Może być stosowane jako narzędzie diagnostyczne do sprawdzania zmian w plikach
vi, nano, pico, joe, mcedit Edytory tekstu
wkhtmltopdf Tworzy pdf z wybranego adresu. Strona domowa: wkhtmltopdf.org
wget / scp
wget example.com --http-user=USER --http-password=PWD --no-check-certificate
wget example.com --certificate=certyfikat.crt
scp -P 60022 user@example.com:/var/www/html/produkty.csv

Pobiera plik ze zdalnego zasobu.