Przydatne narzędzia do analizowania problemów wydajnościowych

Pisanie jakiejkolwiek aplikacji bez monitorowania jej pracy lub chociażby testów wydajnościowych często kończy się niezłą migreną. Do pewnego momentu można optymalizować skalując pionowo, później niestety trzeba się już zmierzyć z rzeczywistością.

top / htop
mc
Menedżer procesów
Menedżer plików
df Sprawdza zajętość przestrzeni dyskowej
iotop Wywoływany z poziomu roota pokazuje jakie procesy używają dysku
apachetop Pokazuje rozkład typów zapytań do apache’a
https://www.howtogeek.com/howto/ubuntu/monitor-your-website-in-real-time-with-apachetop/
ab Benchmarking tool – służy do testowania wydajności serwera
https://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/ab.html
pwd Zwraca ścieżkę, w której się znajdujemy
new relic doskonałe w swej prostocie narzędzie do profilowania z panelem browserowym